DaiS

30 tekstów – auto­rem jest DaiS.

Chciałam tego
On po­wie­dział mi 'Nie kocham Cię'
Podzięko­wałam mu i po­wie­działam 'Żegnaj' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 grudnia 2014, 19:43

Łzy to też krew,ale z duszy.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2014, 20:09

Miłość za­pukała do moich drzwi
Zam­knęła oczy
I wbiła mi nóż w serce 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 lutego 2014, 12:02

Ona-Już za­pom­niałam jak to jest..
Ja- Jak jest..?
Ona- Jak się ko­goś ma.. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 listopada 2013, 18:21

Wi­tam w kra­ju gdzie dep­resja jest częstsza niż przeziębienie... 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 11 października 2013, 13:46

Z nad­gar­stków le­ci...krew,a
Wraz z Nią
Ból...
Cierpienie...
Smutek...
Wiesz ja­kie to za­jebis­te uczucie...? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 września 2013, 19:30

Już za­pom­niałam jak to jest być szczęśliwą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 sierpnia 2013, 17:18

Kim byłam dla Ciebie?
Za ko­go mnie miałeś?
Czy to co było to iluzja?
Mówiłeś szczerze czy kłamałeś?
Po co dałeś mi nadzieje?
Po co dałeś uśmiech?
Cze­mu to się tak skończyło? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 lipca 2013, 15:32

Codzien­nie ro­nię łzy
Codzien­nie płacze
Codzien­nie tęsknie
Codzien­nie o To­bie pa­miętam
Codzien­nie pat­rze w ten mo­nitor z myślał,że na­piszesz
Codzien­nie do końca... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 lipca 2013, 21:52

Uświado­miłam so­bie,że szczęście jest tyl­ko z Wami 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lipca 2013, 22:41

DaiS

Zeszyty
  • Kocham  – Trud­no jest iść przez życie z tą myślą...

  • Love is love  – Każda miłość jest piękna

  • My live  – I co,by tu po­wie­dzieć ty­le myśli w głowie ,ty­le do zro­bienia...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

DaiS

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

30 grudnia 2014, 20:31nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Chciałam te­go On po­wie­dział mi [...]

30 grudnia 2014, 19:43DaiS do­dał no­wy tek­st Chciałam te­go On po­wie­dział mi [...]